Вселена

В тази група отваряме пространството през КА-ТА-РА – учението за Пътя на Свободата, съдържащо кодовете
на структурите на Вселената, Звука и Светлината. Изследваме Човешката Енергийна Система, работим с
тялото като космическо проявление и се подготвяме за активация на кодовете на това, което нарекохме
Базисен Пакет от Естествени Способности:
– Телепортация
– Телекинеза
– Телепатия
– Способност за регенерация, вечно здраве и младост
– Материализация
Освен тези базисни умения, всеки от нас има набор от свои уникални способности, които иска да активира във
времето (като отваряне на портали, владеене силата на Водата, говорене на всички езици, летене, владеене
на пътуването във времето, Радост-Присъствие и т.н.).
Като цяло – целта на група Вселена е да се подготвяме за цикъла на Звездно активиране на хората и начало
на комуникация с космическото семейство на човечеството – светлинните раси, които винаги са орбитирали в
пространството на планета Земя или са живеели в паралелни измерения на нея, за да съдействат за нейната
еволюция.
Искаме да изградим стабилни и осъзнати биополета за да навлизаме свободно в нивата на своите Души и да
черпим от мъдростта на цялата си времева линия и общи прераждания:
– Душа (състояща се от 12 родени личности)
– Над-Душа (състояща се от 12 Души / 144 личности)
– Аватар (състоящ се от 12 Над-Души / 1728 личности)
– Свръх-Душа (състояща се от 12 Аватара / 20 736 личности)…
* Тази група е за поддържане на енергията, която създаваме на големите активиращи семинари, които
провеждаме два-три пъти годишно.
Водещ: Грациела Миланова (0887 97 98 89)
Дати: 20 март, 03 април, 14 май, 05 юни
Цена: 400 лв.

Записване: На мейл info@school-oflife.eu
Заплащане: На първата среща се заплаща сумата за целия курс директно на водещия.
Място: София
Продължителност: Сутрин от 10 ч. Вечер приключват между 18 и 20 ч. според енергията на групата.