Възрастни 2019/2020

Ниво 1     27, 28 юни (200 лв.)
Ниво 3     04, 05, 06, 07 юни (400 лв.)
Ниво 10   22, 23, 24, 25, 26 април
Ниво 12   16, 17, 18, 19, 20, 21 май
За повече информация (отстъпки, информацията за място, часове, тел. за информация, сметка, записване) отидете на бутон За програмата.