Възрастни 2019/2020

Ниво 1     11, 12 април (200 лв.)
Ниво 3     26, 27, 28, 29 март (400 лв.)
Ниво 4     04, 05, 06, 07 юни (400 лв.)
Ниво 9     5, 6, 7, 8, 9 февруари
Ниво 10   22, 23, 24, 25, 26 април
Ниво 12   16, 17, 18, 19, 20, 21 май
За повече информация (отстъпки, информацията за място, часове, тел. за информация, сметка, записване) отидете на бутон За програмата.