Дарения

Ако имате желание да подкрепите нашата дейност, с радост приемаме дарения.

Те ще подпомагат следните наши дейности:

  1. Отпускане на стипендии на хора, които не могат да платят таксата за участие.
  2. Засега имаме училища само в София и Варна. С вашите дарения ще можем да разширим мрежата от училища в повече градове в страната и за да достигнем до обикновените  хора. В малките градове хората нямат материалната възможност да заплащат нашите такси, така че там нашето училище ще бъде на по-ниски тарифи + дарения.
  3. Искаме да дадем възможност и на децата от домовете за сираци и техните възпитатели да вземат участие в нашето училище. При достатъчно дарения бихме могли да  организираме класове само за тях.

Ако сте решили да ни подкрепите, моля свържете се с нас, за да ви предоставим банкова сметка и да ви изпратим договор за дарение.

Благодарим ви за подкрепата.