Дарения

Училището на Живота е Фондация, създадена да работи за повишаване на съзнанието на
хората за по-добър живот и за хармонизиране с по-високите честоти на вибрация, които
заливат планетата в момента и подготвят за влизането в Новата Епоха.

Осъществяваме тази дейност чрез провеждане на множество семинари, но за съжаление
те все още са платени и не всички хора, които имат желание да участват в тях, могат да
си позволят таксата.

Ако вярвате, че България има нужда от по-висока вибрация и
имате желание да подкрепите нашата дейност, с радост приемаме дарения. Всяка сума е
добре дошла и ще се употреби за наем на зали и отпускане на стипендии.

Сметка за дарения: BG25RZBB91551007242190 Райфайзен банк
Бенефициент: Фондация Училище на Живота.
В причина пишете: Дарение-Помощ
Ако ви е необходим договор за дарение, моля изпратете ни на мейл info@school-oflife.eu
данните на вашата фирма.

Благодарим ви за подкрепата.