ДНК Пътешествие – Началото

ДНК-то ни свързва с Времето и Пространството чрез една огромна хипер-измерна матрица на вечно
раждащия се живот. В ТВОЕТО ДНК се съдържат ВСИЧКИ кодове, налични в ЦЯЛАТА Вселена.
То е като карта на съкровищата, а личният хологенетичен профил е компасът, с който се движиш из картата и
разбираш силите в основата на твоята лична съдба.
ДНК Пътешествията откриват за теб 3 отделни аспекта от живота ти в 14 различни сфери на влияние. Тези
сфери са като 14 портала, чрез които правиш своята връзка с всичко съществуващо, наречено живот.
Това е първото пътешествие и е свързано с четирите основни архетипни кода, определящи 70% от
мистерията на твоето съществуване! В тези 4 архетипа е закодирана живата тъкан на твоята съдба – Геният
ти, отпечатан в ДНК-то в момента на зачатието. От тези 4 архетипа зависи усещането ти за смисъл на живота.
Ще активираш енергията на вечната младост, мечтите, вярата, че всичко в живота е възможно, работиш с
енергията на изследователя и приключението, с осмислянето на перспективите на света. Навлизаш в
мистериозното присъствие в теб и се потапяш в дълбок мир и чувство за вътрешна стабилност. Животът ти се
обогатява от специалния фокус, който поставяш върху него и започваш осъзнато да пишеш своята съдба.
Целта на Живота и личният ти Гений са основната тема на това четворно приключение. Когато ги разкриеш,
ежедневието ти се превръща в изкуство. Това пътешествие се движи по Пътя на Мъжкия принцип – през
лявото полукълбо стигаш до мъдростта на дясното. Навлизайки в дълбокото чувство за цел, отключваш
процъфтяването на физическото тяло и неговото основополагащо самочувствие, активиращо енергиите на
това, което наричаш Късмет 🙂
Водещ: Грациела Миланова (0887 97 98 89)

Цената включва: 4-дневен семинар, изготвен индивидуално според личните Генетични ключове на
участниците, книгата Ген Ключове, изготвяне на хологенетичен профил, предварителна среща с разяснения
за подготовка.
Записване: Тъй като е необходима подготовка от страна на участниците, както и на самия семинар според
профилите на участниците, крайният срок за записване е 8 април. Заявките се приемат на мейл info@school-
oflife.eu
Място: Парк Хотел Витоша, София
Продължителност: Сутрин от 10 ч. Вечер приключват между 18 и 20 ч. според енергията на групата