Звездни Хора

Ако в теб напира нещо… което не знаеш какво е… но е присъствало като усещане през целия ти живот… и
почти никой не го е разбирал… чети надолу ��
На земята живеят различни видове хора. Едните са дошли тук от самото начало и тяхната мисия е да
извървят целия си еволюционен път заедно с планета Земя. Другият вид хора, са еволюирали същества,
живели в различни измерения и на различни планети, някои дори в други галактики или селения. Те са тук за
да помагат на еволюцията на човечеството, изживявайки живота през земна перспектива и внасяйки по-високи
вибрации на съзнание в колективното човешко ДНК.
Те са посланиците на Звездите и обикновено всеки от тях има ясно изразена мисия за този живот. За да
осъществят мисиите си, за тях е ключово да се свържат със Звездните си семейства.
Ето какво ще направиш за себе си в този уникален семинар:
1. Ще разпознаеш себе си като Звезден Човек и това ще промени живота ти завинаги
Най-накрая всичко, през което си преминал досега ще придобие смисъл и ти сякаш за първи път ще се
отпуснеш в това тяло с удоволствие…
2. Ще се свържеш по един съвсем нов начин със своята Звездна Мисия
Досега си търсил земната си цел и тя е основата, която те е подготвяла за този момент. Сега предстои
да разгърнеш истинския си потенциал.
3. Ще се свържеш със своя Звезден Портал (Star Gate)
Това е понятието в теб, което наричаш дом – мястото, където Душата ти пребивава между
преражданията, мястото където ходиш всяка нощ в съня си.
4. Ще направиш първичен контакт със своето Звездно Семейство
Всеки Звезден Човек има група от Звездни Майстори или няколко такива групи (според мисиите) и за
него е ключово да осъзнава и развива тази връзка. Тези групи са подготвяли с нас нашата сегашна
мисия и те имат пряко отношение към осъществяването й.
С това… ще навлезеш в своята Галактическа фаза на планета Земя и общата мисия на всички Звездни
Хора: покачване на съзнанието на човечеството, възнесение в тяло и завършване на цикъла прераждания на
земята… Казват, че нужната информация идва когато човек е в състояние не просто да я разбере, но и да
направи нещо с нея… Просто казват…

Водещ: Грациела Миланова (0887 97 98 89)
Дати: 17 април
Цена: 100 лв.

Записване: Предварителното записване е важно: info@school-oflife.eu
Заплащане: Сумата се заплаща на регистрация в деня
Място: София, Парк Хотел Витоша
Продължителност: 10.00 – 18.00 ч.