Календар

Група Щастие – Лекота, Радост, Вдъхновение, Съзидание, Енергия

Дати: 13 ноември, 11 декември, 22 януари

Цена: 300 лв.

Водещ: Таня Николова-Козарска


Група Наслада – Любов към Себе си, Любов към Тялото, Влюбени в живота, Смисъла на Моя
Живот

Дати: 24 октомври, 21 ноември, 9 януари

Цена: 300 лв.

Водещ: Александра Славова


Група Любов – Аз и Родителите, Аз и Приятелите, Аз и Партньора, Аз и Децата

Дати: 23 октомври, 20 ноември, 8 януари

Цена: 300 лв.

Водещ: Драгостина Червенкова


Група Успех – Влизане в потока на Изобилието и забавление с космическите закони на Късмета

Дати: 31 октомври, 5 декември, 16 януари

Цена: 300 лв.

Водещ: Грациела Миланова


Група Секс – Сексуалната енергия на новото време, Сливането на Душите и Висшето Блаженство

Дати: 14 ноември, 12 декември, 23 януари

Цена: 300 лв.

Водещ: Грациела Миланова


Група Вселена – Порталът към Вечността

Дати: 30 октомври, 4 декември, 15 януари

Цена: 300 лв.

Водещ: Грациела Миланова

 

Цената се заплаща на първата среща. При записване за две групи – отстъпка 10%, за три и повече – 20%.
Отстъпка за пенсионери – 10%. Ако поради разболяване пропуснеш някоя среща, посещаваш еднократно
среща на друга група. Записване: на мейл info@school-oflife.eu , тел. 0887 979889