Телефони:

0887 979 889 – Грациела 

0899 907 446 – Александра

0889 396 944 – Драгостина

0877 222 878 – Таня 

 

Е-мейл:

info@school-oflife.eu