Любов

Ключът към красиви взаимоотношения със… СЕБЕ си

Свикнали сме да разбираме взаимоотношенията като начин на поведение към някого, взаимно общуване или
връзка между двама (или повече) души. Всъщност тази дума може да има и съвсем различно изражение в
нашия живот…
Взаимоотношенията ни с хората около нас са огледала за различните аспекти на връзката ни със самите себе
си. Поддържането на хармонични отношения с другите започва от изграждането на добра връзка със себе си
– най-важната връзка в нашия живот.
Връзката ни със себе си има различни нива – физическо, емоционално, ментално, духовно. Ние сме
многоизмерни същества и познавайки всички свои аспекти, можем да получим усещането за истинска
свързаност, вътрешен мир и любов.
– Кой съм АЗ?
– Познавам ли себе си?
– Долавям ли сигналите на тялото си?
– Разпознавам ли чувствата и емоциите си?
– Харесвам ли мислите си?
– Чувам ли гласът на Душата си?
Всеки един от нас си е задавал някои от тези въпроси…
Всеки един от нас иска да бъде по-добра версия на себе си…
Всеки един от нас притежава специфични качества или умения, които го правят уникален. От нас зависи да ги
разпознаем и да влезем в силата си, за да станем супергероите в собствения си филм и да творим чудеса в
живота си!
В забавления с игри, осъзнаване чрез споделяне, изразяване чрез творчество, свързване чрез медитации
намираме Ключа към красивите взаимоотношения с най-важния човек в нашия живот – със СЕБЕ СИ!

Водещ: Драгостина Червенкова (0889 39 69 44)
Дати: 10 април, 28 май
Цена: 200 лв.

Записване: На мейл info@school-oflife.eu
Заплащане: На първата среща се заплаща сумата за целия курс директно на водещия.
Място: София
Продължителност: Сутрин от 10 ч. Вечер приключват между 18 и 20 ч. според енергията на групата.