ПРЕДСТОЯЩИ НИВА

КАЛЕНДАР

ПРЕДСТОЯЩИ НИВА (подробна информация може да видите на бутон “За програмата”)

 

СОФИЯ

ВЪЗРАСТНИ (над 15 г)

 

Ниво 1:  17, 18 ноември (200 лв.)

 

Ниво 2:  15, 16, 17 февруари (300 лв.)

 

Ниво 3:  18, 19, 20 21 април (400 лв.)

 

Ниво 4:  16, 17, 18, 19 май (400 лв.)

 

Ниво 5:   11, 12, 13, 14  октомври (400лв.)

 

Ниво 6:   31 януари, 1, 2, 3 февруари (400лв.)

 

Ниво 7:  6, 7, 8, 9 юни (400 лв.)

 

Ниво 8:  3, 4 ноември, 8, 9 декември (400 лв.)

 

Ниво 9:  19, 20 януари, 15, 16, 17 март (500 лв.)

 

Ниво 10:  11, 12 май, 14, 15, 16 юни (500 лв.)

 

ДЕЦА  (8 – 14 г.)

 

Ниво 1:  24, 25 ноември (105 лв.)

 

Ниво 2:  16, 17 февруари, 9, 10 март (210 лв.)

 

Ниво 3:   20, 21 април,  18, 19 май (210 лв.)

 

Забележка: Нивата се минават последователно, започвайки от първо. Не е необходимо повтаряне на нива, освен ако темите от някое не са особено важни за човека и той иска след известно време до го повтори, за да изчисти по-дълбоко ненужното.