космос:
“Разговори за бъдещето”

от:

Grace, our main facilitator, sitting on the fence of a balcony at an exotic place.

Грейс

Малките “пробуждания” са като
фенерчета в мрака.
Когато дойде Великото Пробуждане –
нощта се озарява като ден.

В момента тече глобална смяна на старата система с нова.

Човечеството се е оттеглило в двете полярности: едната част не е готова да пусне старото и се съпротивлява на промяната,
а другата активно работи за изграждането на новата система,
по която да функционираме в този разкриващ се нов свят.

Най-съществената промяна е, че милиони години – в 3-то измерение – имахме един постоянен
център, от който възприемахме нашата постоянна реалност. Това е вече минало и няма да се
върне НИКОГА повече.

В края на 80-те години на 20 век 4-то измерение беше отворено за Планетата и оттогава Земята
имаше време да подготви себе си и съществата, живеещи на нея, за навлизане в 4-то измерение.
Затова през последните 30 години наблюдавахме уникални промени в технологиите, в
осъзнаването, в начина на възприемане на реалността…

От 2020 г. Планетата ни официално влезе в новата си фаза –
активен преход към 4-то измерение.
Тази фаза ще трае до 2027 г. Земята е готова като планетарно същество

и планетарно съзнание да еволюира в 4-то измерение.

Преди милиони години тя е еволюирала от 2-ро към 3-то измерение
и тогава много от цивилизациите и видовете,
живеещи на нея, които не са били готови за този преход,
са били премахнати от нея и пренесени на други 2-измерни планети,
за да продължат собствената си еволюция в своето темпо.

Казано иначе – всички, които се съпротивляват на собствената си еволюция
ще напуснат по един или друг начин тази земя и ще се преродят на друго място.

На земята ще остане онази част от човечеството, която осъзнато иска да пре-програмира себе си към параметрите на Новата Земя и да започне да създава Новия Човек.

В момента на планетата идват десетки хиляди деца с ново ДНК –
с една по-висока версия на човешко ДНК. Те са новите Учители в Прехода.
Те ще помогнат на нас да организираме един нов свят, подходящ за тях.

За да направим това, ние – старите версии – е необходимо да започнем
да излизаме от гледната си точка, да започнем да я разширяваме,
докато я превърнем в хоризонт на новата реалност…

Всъщност – всичко е много просто:
в миналото хората нямаха истинска стабилност – имаха
илюзията за по-продължителна стабилност.

Тя до голяма степен зависеше от външния свят.
Това наричаме забавена стабилност.

Сега навлязохме в ерата на истинската стабилност –

приемането, че във всеки един момент съм в стабилност,
независимо какво се случва!
Тази стабилност идва от нашия вътрешен свят и е
независима от външния.


Тя се изразява в едно основно вярване: Единственото сигурно е, че ВСИЧКО постоянно се
променя за да създава разнообразие… Когато необходимостта от това разнообразие на форми и
изживявания достигне до нашите клетки, когато осъзнаем на клетъчно (а не само на ментално)
ниво, че за Вселената е ключово да се променя, тогава истински ще заплуваме щастливи в
собствени води и истински ще оценим възможностите, които са ни предоставени с навлизането в
4-то измерение.

Two stones in the shape of hearts sitting nicely on the sand during sunset.

В тази връзка

Цялата програма на Училището на Живота е ориентирана към отваряне на
физическото ниво към нивото на Душата и, през нея, към Духа. Досега хората са вярвали, че
целта е да израснем над нивото на материята и да се издигнем към Духа. Това вярване е спряло
еволюцията за милиони години и е довело света до сегашното му състояние – неспособност за
изживяване на безусловна любов.

Целта на еволюцията е така да отворим нивото на Материята,
че нивото на Душата, а после и нивото на Духа
да могат да влязат в ТЯЛО, и да получат изживяването на физическия свят –
през призмата на собственото си божествено съзнание.

Единият от законите на духовността гласи, че Истинска духовност се постига тогава, когато се
постигне истинска заземеност. Липсата на голям брой истински духовни хора досега се дължи на
объркването на понятието заземеност. Повечето хора са я разбирали като любов към планетата и
често ходене сред природата. Това, макар и да „прави заземяване“, е една много малка част от
него. Основното е включването на целия материален свят – т.е. ТЕЛАТА на хората – в представата
за Духовното. Докато има осъждане на физическото тяло и нещата, които То прави, няма
заземяване, а има отдалечаване от земята.

Заземяване означава ПЪЛНО ПРИЕМАНЕ на ФИЗИЧЕСКОТО НИВО НА ЖИВОТ.

Иронията на израстването

Досега:

Аз не приемам тялото си и няма да допусна „високите“ нива
да се „омърсят“ от него. Отхвърляйки тялото, аз постоянно мисля за него
и седя на неговото ниво, защото действа друг основен закон:
това, на което се съпротивлявам – остава.

Сега:

Аз приемам тялото си като висша форма на проявление на Творението
и всяко висше ниво може да влезе в моето тяло.
Приемайки изцяло тялото си, аз се освобождавам от него –
тогава просто го ползвам, но фокусът ми вече е свободен
да се занимавам с всякакви неща…

Времето за убеждения и разсъждения свърши.
Сега е време за отваряне към необятното и приемането на собствените безкрайни възможности.

Училището на Живота е отворено за всички, които искат активно да сменят старото с ново.

Новата нагласа е:
Нямам понятие какво ще се случва, но съм сигурен, че искам Новия Свят за себе си!

Готови ли сте да започнете
своето пътешествие
към пълния си потенциал?