Пробуждането е като дъжд в знойно лято.
Пробуждането става когато Съзнанието е достигнало нивото,
в което не може да съществува повече от ограниченото ниво
и има нужда да се разшири.

Two hands, "holding the sun" during sunset and a few birds flying up from the sun.

Готови ли сте да започнете
своето пътешествие
към пълния си потенциал?